Warunki korzystania z materiałów na tej stronie!


Witryna alpinwork.pro zawiera materiały będące przedmiotem praw autorskich, takie jak tekst, zdjęcia, materiały wideo, obrazy graficzne, elementy projektu i układ. Prawa do korzystania z nich są chronione przez ustawodawstwo polskie.

Kopiowanie, cytowanie lub używanie w inny sposób materiałów tego zasobu sieciowego jest dozwolone tylko wtedy, gdy umieszczony jest bezpośredni interaktywny link do strony źródłowej. Link powinien znajdować się nie więcej niż jeden akapit z cytatu i musi mu towarzyszyć tekstowa wzmianka o autorstwie.

Inne wykorzystanie materiałów z witryny alpinwork.pro ZABRONIONE. Nieuprawnione wykorzystanie przedmiotu własności intelektualnej pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą przez ustawodawstwo Polske.

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie mają jedynie charakter informacyjny i pod żadnym pozorem nie mogą być uważane za ofertę publiczną.