Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed korozją


Wybór zabezpieczeń stali zależy od oceny agresywności środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, w którym dana konstrukcja ma pracować, a także od żądanej trwałości i czasu jej żywota od momentu zmontowania aż do rozbiórki. O klasie i jakości samej stali decyduje producent - huta stali.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed korozją

Zabezpieczenia antykorozyjne są niezbędne, gdy:

  • konstrukcje stalowe mają już widoczne ogniska korozji lub są w stanie tuż przedkorozyjnym;
  • na elementach widać uszkodzoną warstwę malarską (przerwana ciągłość powłoki ochronnej);
  • konstrukcje wymagają odświeżenia i zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Najczęściej zabezpieczamy przed korozją: konstrukcje stalowe magazynów, hal i fabryk, wieże antenowe i GSM, silosy, zbiorniki, rury stalowe, suwnice, transportery, żurawie transportowe, mosty, wiadukty, estakady i rurociągi, kominy i skipy.

Czyszczenie, piaskowanie, odtłuszczanie, malowanie.