Industrial Rope Access Trade Association (IRATA)Notice: Undefined index: time in /home/alpinwor/public_html/articles/article/index.php on line 112
Industrial Rope Access Trade Association (IRATA)

IRATA - Industrial Rope Access Trade Association (Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu Linowego). Pomysł zorganizowania takiego stowarzyszenia w Wielkiej Brytanii powstał pod koniec lat 80. z inicjatywy kilku osób i przedsiębiorstw zaangażowanych w wykorzystywanie technik dostępu linowego do celów przemysłowych. IRATA opracowała procedury bezpieczeństwa związane z wykonywaną pracą na wysokości oraz system szkolenia i oceny specjalistów dostępu linowego. System ten jest uznawany obecnie za najlepszy na świecie i powszechnie akceptowany.

10 głównych zasad bezpiecznego dostępu linowego w standardzie IRATA:

  • System podwójnych lin ,wszystkie operacje muszą być wykonywane przy użyciu dwóch urządzeń asekuracyjnych: roboczego i asekuracyjnego.
  • Urządzenie asekuracyjne umiejscowione wysoko.
  • Nadzór dostosowany do umiejętności pracownika, wykonywanego zadania i warunków atmosferycznych.
  • Zachowany stały kontakt wzrokowo-głosowy pomiędzy pracownikami.
  • Ocena ryzyka i procedury ratownicze dostosowane do okoliczności i przekazane wszystkim pracownikom.
  • Codzienne szkolenie stanowiskowe, zrealizowane i zarejestrowane.
  • Wcześniejsze przygotowanie miejsca pracy i planowanie czynności, znajomość metod ratowniczych i ewentualne próby praktyczne.
  • Sprzęt ratowniczy łatwo dostępny w razie potrzeby.
  • Odpowiednio wyszkoleni i wykwalifikowani pracownicy, znający zasady pierwszej pomocy.
  • Możliwość identyfikacji i codzienne sprawdzanie sprzętu przed zastosowaniem.

IRATA jest obecnie uznawana za wiodący na świecie autorytet w dziedzinie przemysłowego dostępu linowego, a co za tym idzie, certyfikaty kompetencji są najbardziej rozpoznawalnymi i uznawanymi na świecie. IRATA przeszkoliła już ponad 100.000 techników dostępu linowego oraz zrzesza ok 400 firm członkowskich z całego świata.

Autor: IRATA | | Wyświetlenia 533


Powrót do artykułów