Przykładowy transport wysokościowy przy użyciu technik linowych.


Proponujemy transport pionowy w Warszawie. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do wciągania jak i opuszczania konstrukcji, ładunków wielkogabarytowych, itp.

transport pionowy w Warszawie

Do transportu lekkiego, czyli takiego, gdzie maksymalny ciężar ładunku nie przekracza 400 kg, mogą być stosowane bloczki, karabinki i liny statyczne. Należy zwracać uwagę na informacje na temat udźwigu bloczków (DOR, WLL) podane przez producentów tych urządzeń w instrukcjach.

Lin statycznych nie wolno obciążać ciężarem większym niż 20–25% ich wytrzymałości na zrywanie, natomiast karabinki mogą być obciążane ciężarem 2,5 razy mniejszym niż ich wytrzymałość na zrywanie - zgodnie z rozporządzeniem o dźwignikach. Zgodnie z tym rozporządzeniem obowiązkowe jest zabezpieczenie ciężaru przed zsunięciem się w dół.

Do ciężaru nie większego niż 100 kg można zastosować urządzenia zaciskowe, używane zwyczajowo do podchodzenia po linie. Dostępne są też bloczki połączone z wmontowanym na stałe elementem zaciskowym.